BTK, Radyo Kararını Açıkladı!

BTK, Radyo/Tv yayıncı kuruluş R/L frekansı süre uzatımına ilişkin kurul kararını açıkladı.

BTK, Radyo Kararını Açıkladı!

BTK, Radyo/Tv yayıncı kuruluş R/L frekansı süre uzatımına ilişkin kurul kararını açıkladı. Konuya ilişkin kurul kararı şöyle; 5809sayılı elektronik haberleşme kanununun 17'ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 26'ncı maddesinin sekizinci fıkrası ile 44'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yaralan hükümlere istinaden, - RTÜK tarafından ortak verici tesislerinin kurdurularak yayıncı kuruluşların tek bir emisyon noktasından yayın yapmalarının sağlanmasına ilişkin çalışmalarının tamamlanamamış olması, - RTÜK tarafından televizyon kanal ve radyo frekans planlaması yapılacağından dolayı verici istasyonların yerlerinde değişiklik olabileceğinden, tek bir emisyon noktasından yayın yapılması durumunda, kurumumuzca tahsis edilen frekans bandı ve çıkış güçlerinin yeni coğrafi koordinatlara göre değiştirilecek olmasından dolayı yayıncı kuruluşlarca kullanılan radyolink cihazlarının atıl durumda kalmaması ve kaynak israfına gidilmemesi gerekçeleri ile, radyo link cihazı kullanmak isteyen özel radyo ve televizyon yayıncılarının belirtilen belgelerle kurumumuza başvuru yapmaları ve radyolink cihazlarının mevcut tahsisli frekanslara enterferans oluşturmaması kaydıyla anılan kuruluşların 31.12.2016tarıhıne kadar kullanabilmeleri hususunda izin verilmesine yönelik icraya yetki verilmesi hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur