Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu

RATEM, ülkemizde radyo televizyon yayıncılığının küresel ekonomik kriz sürecinde taleplerini seslendirmek için 6 Mayıs Radyo Günü 'nde, 6 Mayıs 1927 tarihinde ilk radyo yayınının yapıldığı Sirkeci Büyük Postane Binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Bu geniş kapsamlı toplantıda RATEM destek ve katkılarıyla, Doç. Dr. Can Bilgili'nin hazırladığı “Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu” da kamuoyuna duyuruldu. 6 Mayıs Radyo Günü'nde yapılan basın toplantısı, tam 82 yıl önce ilk radyo yayınının yapıldığı, Büyük Postane Binası'nda gerçekleşti.

“Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu” nda, Reklam Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi başlığı altında; 2004-2008 yılları arasında yazılı ve görsel basının mecra payları, RTÜK ve reklamcılık sektöründeki derneklerin rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aktarılıyor.

Raporun; Radyo ve Televizyon Yayıncılık Pazarının ele alındığı kısmında ise reklam yatırımlarının Türkiye boyutu enine boyuna inceleniyor, mevcut durumun dünya çapında piyasalarla karşılaştırması yapılıyor.

RATEM desteğiyle hazırlanan raporda, ülkelere göre yerel ve ulusal radyo istasyonların sayısı, lisans türlerinin yatırımlardaki pazar payı, reklam yatırım miktarı ve enflasyon ilişkisi de irdeleniyor.

Doç. Dr. Can Bilgili'nin hazırladığı raporun sonucunda öneriler ve talepler sıralanıyor.

5 yılda reklam yatırımlarının her yıl düştüğü ve bu düşüşün küresel kriz etkisiyle 2008'de tavan yaptığına işaret ediliyor ve 2009 yılında da reklam yatırımlarında ciddi bir azalma olacağı öngörülüyor.

Reklam Harcamalarında KDV Oranının 2010 Yılı Sonuna Kadar % 8'e Düşürülmesi

Sektörün düzlüğe çıkabilmesi için Hükümet ve yerel yönetimlere sunulan taleplerde ekonomik tedbirlere vurgu yapılıyor. Diğer sektörlerde yapılan KDV indiriminin ekonomik canlanmaya yaptığı katkı hatırlatılarak, reklam harcamalarında da KDV indirimine gidilmesi öneriliyor.

Radyo ve Televizyon kuruluşlarının reklam gelirlerinden RTÜK'e ödediği payın % 5'ten %1'e indirilmesi, eğitime katkı payının kaldırılması… gibi sektörün temel sorunlarını çözecek için yeni bir yasa değişikliği raporda istekler arasında yer alıyor.

Raporda son olarak kamu ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla RTÜK bünyesinde oluşturulacak bir kurul yardımıyla sorun tespitinin daha da kolaylaşacağı belirtiliyor.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur