Referandum Yasakları..

Referandum Yasakları..

Yayın Kuruluşlarının Referandum Sürecinde Uyacakları Yayın Esasları Belirlendi

Bilindiği üzere, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 32. maddesi uyarınca, "Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir."

Bu kural seçim dönemlerindeki yayınlarla ilgili olmakla birlikte Yüksek Seçim Kurulu kararına göre halkoylaması da bir seçim niteliğinde olduğundan, sözü edilen kuralların halkoylamasında da uygulanması gerekmektedir.

Anılan kanun gereğince Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliği ile ilgili halkoylaması sürecinde radyo ve televizyon kuruluşları tarafından uyulacak hususları 31.05.2010 tarih ve 353 sayılı kararı ile 27.05.2010 tarih ve 347 sayılı kararıyla belirlemiştir. 

Anılan Yüksek Seçim Kurulu kararları gereğince;

1-31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlayan dönemde radyo ve televizyon kuruluşlarının, 3984 sayılı Yasanın değişik 4 üncü maddesinde saptanan yayın ilkelerine titizlikle uymaları gerektiğine;

2- Halkoylaması döneminde;

a) Anayasa değişikliği ile ilgili tek yönlü, taraflı yayın yapamayacakları ve fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarının;

b) Halkoylaması ile ilgili reklam yayınlayamayacaklarının;

radyo ve televizyon kuruluşlarına duyurulmasına,

3- Halkoylamasında oy verme gününden önceki yirmidört saat içinde her türlü haber, röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla Anayasa`da yapılan değişikliklerin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek yayınlarda bulunulamayacağına karar verilmiştir.

Ayrıca, radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla, diğer seçim propagandalarında Türkçeden başka dil ve yazı kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur