RTÜK İle CCA Arasında İkili Anlaşma

RTÜK İle CCA Arasında İkili Anlaşma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Moldova Görsel ve İşitsel Koordinasyon Kurulu (CCA) arasında 8 Temmuz 2010 günü işbirliği anlaşması imzalandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından imzalanan anlaşma gereğince taraflar, görsel ve işitsel çalışmalar alanındaki yasal düzenlemeler, bu alandaki standartlar, yöntemsel ve yöntembilimsel değerlendirmeler hususunda karşılıklı bilgi değişiminde bulunacaklar. Ayrıca, milli eğitim ve beceri geliştirme programları çerçevesinde iki kurum arasında heyet değişiminde bulunulacak ve diğer tarafça düzenlenen konferans, seminer ve diğer uluslararası faaliyetlere katılım sağlanacak. Her iki kurum karşılıklılık temelinde ve düzenli olarak, ortak çıkarları hakkında birbirine danışacak, ulusal görsel-işitsel etkinlikleri alanında deneyim paylaşımında bulunacaklar.

Gagauz Radyo ve Televizyonu (GRT) dahil olmak üzere, resmi radyo ve televizyon kurumları arasında işbirliği ilkelerinin belirlenmesi ve bu kurumlar arasında program değişimini de öngörecek eşgüdümün sağlanması teşvik edilecek.

Ortak faaliyetlerin bir sonucu olarak elde edilen başarılar taraflara ait müşterek bir miras olacak.

Moldova Üst Kurulu Başkanı Gheorghe Gorincioi Türkiye’nin Gagauz Radyo ve Televizyonu’na yardımlarını bildiğini; kablolu yayın ortamında Türk televizyonlarının olmasının faydalı olduğunu; Ekim ayında İstanbul’da yapılacak toplantıya başkan seviyesinde katılım sağlayacaklarını; Uluslararası Moldova kanalının Türkiye’de kabloda yer almasının faydalı olacağını ifade etmiştir.

Görüşmelerde televizyon yayınlarının ülkelerin birbirlerini tanımalarına vesile olduğundan bahisle bu çerçevede kanalların karşılıklı olarak birbirlerinin kablolarında yer almalarının faydalı olacağı ifade edilmiştir.

RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi A. Ferit Ülker’i, Anasözü Gazetesi sahibi Tudor Zanet’i, TİKA temsilciliğini, Gökoğuz Radyo ve Televizyonu’nu (GRT) ve GRT Başkanı Ekaterina Jekova’yı, Gökoğuz Yeri Halk Topluluğu Başkanı Anna Kharlamenko ve Gökoğuz Yeri Başkanı Mihail Formuzal’ı ziyaret etmiştir.

Moldova’nın şu anda 2 kamu televizyonu ve 35 özel televizyonu bulunuyor. Boş frekans bulunmuyor ve özel televizyonlar gelirlerini reklamlardan elde ediyorlar

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur