Yıllık Geliri Açıklandı !

RTÜK Kararıyla Yıllık Geliri Açıklandı.

Yıllık Geliri Açıklandı !

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sektörün toplam yıllık ticari iletişim geliri büyüklüğüne ilişkin bir duyuru yyaınladı.

Üst Kurul 29 Mart tarihinde 2012/22-1 sayılı kararıyla;6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki; "Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. Ancak, birden çok medya hizmet sağlayıcıya ortaklıkta bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yıllık toplam ticari iletişim geliri, sektörünün toplam ticari iletişim gelirinin yüzde otuzunu geçemez." hükmünün uygulanmasına esas olarak; Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuatlarına göre 2011 yılı içerisinde aylık olarak Üst Kurul'a beyan ettikleri brüt ticari iletişim gelirleri esas alınarak hazırlanan, Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, sektörün toplam yıllık ticari iletişim geliri 2011 yılı için 2.460.206.657,78 TL olarak, tespit edildir.

Yorumlar

Yorum Yaz


Yeni Kod Oluştur